Flexy Trans

Транспорт
и логистика

Услуги /

Логистични схеми

Много често търговците и производителите на стоки не познават всички възможности и инструменти на транспорта и спедицията на стоки. Това ограничава техните възможности, увеличава разходите, а понякога дори е причина за неуспех на сделката. Ето защо Ви предлагаме да се възползвате от нашия богат опит и познания, и от добрите ни отношения с различни институции и организации, за да оптимизирате транспорта на вашите товари.

Ние ще подберем най-подходящите транспортни средства за Вашата стока, съобразно специфичните условия на сделката, и ще създадем организацията за нейното изпълнение. Целта ни е да Ви освободим от бремето на всички транспортни и логистични въпроси и да Ви позволим да се фокусирате върху развитието на Вашия бизнес.

Позволете ни да се погрижим за Вас!

Услуги /

Контейнерни превози

Контейнерът е самостоятелна транспортна единица, която може да се натовари на всички видове транспортни средства по вода и суша, което предполага услуга „врата-врата“.

Стоката може да се натовари в склада на изпращача и да се достави до склада на получателя.

Стоката е по-добре съхранена в контейнера, отколкото насипно в кораб, камион или самолет.

Товароподателят може сам да подрежда и укрепва стоката в контейнера или да ползва възможностите на съответното пристанище.

Могат да се превозват по-малки партиди като се използва най-евтиния транспорт — по море.

Заемат все по голям дял в транспорта по море и това дава възможност стойността на транспорта да поевтинява, а също така да се доставят стоки до всяка точка на земното кълбо.

Статистиката сочи, че 50% от световните товари са контейнеризирани и този дял нараства с всяка година.

Флекси Транс ООД има установени отношения и добро име пред всички контейнерни линии представени в България.

Познаваме предимствата на всеки превозвач и можем да ви предложим най-оптималния транспорт за вашия товар в зависимост от вашите предпочитания:

 • Цена на транспорта
 • Транзитно време
 • Време / спешност на отплаване
 • Или друго специфично изискване.

Подреждене на контейнери

За да се избегнат проблеми като претоварване или загуба на място, е необходимо да се състави план за подреждането преди да се натоварят товарите в контейнера.

Общо казано, 20' контейнер може да побере около 28–30 cbm, докато 40' може да побере около 56–60 cbm. Реалният капацитет за натоварване на контейнера зависи от размера на картонените кутии, но също така от много други фактори като материала на опаковане и компетентността на натоваващия персонал.

Освен размерите на товара, планът за подреждане трябва да отчете и тежестта на товарите. Важно е да се знае, че в много страни има определена разрешена степен на натоварване за сухопътен и железопътен транспорт, която е по-ниска от вместимостта на самия контейнер.

В някои страни се прилага използване на палети, за да се увеличи ефективността. Важно е да се отбележи, че има два основни вида палети — европалет (800 mm × 1200 mm) и стандартен палет (1000 mm × 1200 mm). Един 20' контейнер може да събере до 11 европалети в един ред, или 9–10 стандартни палети в един ред, докато 40' контейнер може да съдържа до 23–24 европалети на ред или 20–21 стандартни палети на един ред.


9 стандартни палети 1000 × 1200


10 стандартни палети 1000 × 1200


11 европалети 800 × 1200


20 стандартни палети 1000 × 1200


21 стандартни палети 1000 × 1200


23 европалети 800 × 1200


24 европалети 800 × 1200

Видове контейнери

Standard 20'
Вътрешна дължина: 5.900 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.393 m
Дължина на вратата: 2.342
Височина на вратата: 2.280 m
Обем: 33.2 m³
Тара: 2 230 kg
Максимално тегло на товара: 21 770 kg

Standard 40'
Вътрешна дължина: 12.036 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.392 m
Дължина на вратата: 2.340 m
Височина на вратата: 2.280 m
Обем: 67.7 m³
Тара: 3 700 kg
Максимално тегло на товара: 26 780 kg

Upgraded 20'
Вътрешна дължина: 5.900 m
Вътрешна ширина: 2.311 m
Вътрешна височина: 2.390 m
Дължина на вратата: 2.286 m
Височина на вратата: 2.280 m
Обем: 32.63 m³
Тара: 2 300 kg
Максимално тегло на товара: 28 180 kg

High Cube 40'
Вътрешна дължина: 12.036 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.697 m
Дължина на вратата: 2.338 m
Височина на вратата: 2.585 m
Обем: 76.3 m³
Тара: 2 3970 kg
Максимално тегло на товара: 26 510 kg

Reefer 20' (хладилен)
Вътрешна дължина: 5.425 m
Вътрешна ширина: 2.275 m
Вътрешна височина: 2.260 m
Дължина на вратата: 2.258 m
Височина на вратата: 2.216 m
Обем: 28.3 m³
Тара: 3 200 kg
Максимално тегло на товара: 20 800 kg

Reefer 40' (хладилен)
Вътрешна дължина: 11.493 m
Вътрешна ширина: 2.270 m
Вътрешна височина: 2.197 m
Дължина на вратата: 2.282 m
Височина на вратата: 2.155 m
Обем: 57.8 m³
Тара: 4 900 kg
Максимално тегло на товара: 25 580 kg

Reefer 40' High Cube (хладилен)
Вътрешна дължина: 11.557 m
Вътрешна ширина: 2.294 m
Вътрешна височина: 2.500 m
Дължина на вратата: 2.294 m
Височина на вратата: 2.440 m
Обем: 66.6 m³
Тара: 4 500 kg
Максимално тегло на товара: 25 980 kg

Open Top 20'
Вътрешна дължина: 5.894 m
Вътрешна ширина: 2.311 m
Вътрешна височина: 2.354 m
Дължина на вратата: 2.286 m
Височина на вратата: 2.184 m
Обем: 32.23 m³
Тара: 2 400 kg
Максимално тегло на товара: 21 600 kg

Open Top 40'
Вътрешна дължина: 12.028 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.345 m
Дължина на вратата: 2.341 m
Височина на вратата: 2.274 m
Обем: 65.5 m³
Тара: 3 850 kg
Максимално тегло на товара: 26 630 kg

Flat Rack 20'
Вътрешна дължина: 5.620 m
Вътрешна ширина: 2.200 m
Вътрешна височина: 2.233 m
Тара: 2 530 kg
Максимално тегло на товара: 21 470 kg

Flat Rack 40'
Вътрешна дължина: 12.080 m
Вътрешна ширина: 2.438 m
Вътрешна височина: 2.103 m
Тара: 5 480 kg
Максимално тегло на товара: 39 000 kg

Flat Rack Collapsible 20'
Вътрешна дължина: 5.618 m
Вътрешна ширина: 2.208 m
Вътрешна височина: 2.233 m
Тара: 2 750 kg
Максимално тегло на товара: 27 730 kg

Flat Rack Collapsible 40'
Вътрешна дължина: 12.080 m
Вътрешна ширина: 2.126 m
Вътрешна височина: 2.043 m
Тара: 5 800 kg
Максимално тегло на товара: 39 000 kg

Platform 20'
Вътрешна дължина: 6.058 m
Вътрешна ширина: 2.438 m
Вътрешна височина: 2.233 m
Тара: 2 750 kg
Максимално тегло на товара: 24 000 kg

Platform 40'
Вътрешна дължина: 12.18 m
Вътрешна ширина: 2.40 m
Вътрешна височина: 1.95 m
Тара: 5 800 kg
Максимално тегло на товара: 39 200 kg

Chassis 33' Tri-Axle
Максимална дължина: 12.6 m
Тара: 4 950 kg
Максимално тегло на товара: 20 185 kg

Chassis 40' Gooseneck
Максимална дължина: 12.6 m
Тара: 2 950 kg
Максимално тегло на товара: 20 185 kg

Tank 20'
Обем: 24 000 l

Услуги /

Превоз на течни товари

Течните товари могат да се транспортират в стандартни 20' контейнери или в в ремаркето на камион в наливно състояние. Това се осъществява с помощта на т.нар. „флекси танк“.

Флекси танка представлява балон с размерите на превозното средство, който се монтира в контейнера/камиона и в него се налива товара. Флекси танка позволява течния товар да се превози надеждно и без допълнителни разходи за специализирани транспортни средства (танк контейнери или камиони-цистерни) или разфасоване.

Ако имате да транспортирате тeчен товар, ние можем да:

 • да организираме транспорта;
 • да осигурим подходящите за вашия товар флекси танкове;
 • ще извършим предварително инсталацията им и
 • ще окажем консултанска помощ по време на товаренето, за да сте сигурни и спокойни за вашия товар.
 • в зависимост от изискванията на конкретния товар и вашите възможности за товарене, ние ще ви предоставим необходимите пособия за свъзване към вашата инсталация към флекси танка.

Мултимодалният транспорт на наливни товари е разпределен / разделен между употребата на танк контейнери и флекси танкове.

Флекси танкът представлява гъвкава транспортна опаковка предназначена за инсталиране в стандартен контейнер за морски транспорт, което го превръща (модифицира) от контейнер за транспорт на генерални товари в контейнер за транспорт на наливни товари. Това позволява на товародателите да се възползват от предимствата на интермодалния транспорт при относително по-ниски разходи, по-добри транзитни времена и повишена сигурност. Именно тези предимстава доведоха до безпрецедентната експанзия на този вид транспорт след 2000 г, с годишен ръст от 15-20 % и достигайки до 120 000 отделни транспорта през 2006 г. С флекси танковете не могат да се транспортират опасни товари класифицирани от IMO в IMDG листинга (кодове (номенклатура)).

За транспорт на наливни товари по суша могат да се използват и флекси танкове със специален дизайн, предвидени за инсталация в товарното помещение на бордови автомобил. В сравнение със транспорта на танк контейнери, този иновативен продукт позволява оптимизиране на автомобилния транспорт, преход „под товар” в двете посоки.

Предимствата на флекси танка са:

 • Еднократна употреба - отменя риска от замърсяване с остатъчни продукти от предишен товар
 • Специфична насоченост към конкретни продукти със различни обемни тегла, възможност за производство от 14000 до 24 000 литра.
 • Относително ниски транспортни разходи при позициониране на адреса за оборудване (приблизително 100 флекси танка могат да бъдат доставени на адрес на стойността на един танк контейнер).
 • 20 футов контейнер с инсталиран флекси танк с вместимост от 24 000 литра позволява транспорт на повече от 40% товар в сравнение с опакован във варели такъв, 50 % повече ако товарът е бутилиран и около 15% повече при транспорт с IBC контейнери
 • Без разходи за обратно връщане
 • Бързо и лесно товарене

В списъка на транспортираните с флекси танкове продукти са вино, разстителни и животински мазнини, плодови сокове, базови масла, течни сапуни и миещи препарати, неопасни химически продукти, бои, латекс и др.

Някои наливни товари трябва да се превозват и т.нар танк контейнери. Това дава възможност да се транспортира течен товар чрез всички видове транспортни средства (кораб, влак, камион) без да се претоварва стоката и с максимална сигурност за запазването ѝ. Ние можем да ви осигурим танк контейнерите и да разработим пододящата транспортна схема.

Партньорство

От 2009 г. Флекси Транс ООД е официален и ексклузивен представител за България на Liquatrans Турция.

Liqua е глобална компания за промишлени опаковане с широка мрежа в целия свят.

Централен офис и 4,000m² производствен обект се намира в Истанбул, Турция. Екипът Liqua е в бранша от 1997 г. като производител на опаковки. Изходният продукт е големи торби “big bags”. През 2007 г., групата започва производството на флекситанкове и разработването на решения за транспорт и складиране на течни товари.

През 2011 г., е създадена Liqua Логистика ЕООД, за да се предостави услуга на своите клиенти чрез мрежа от агенти по целия свят, които се грижат за доставката и монтажа на оборудването, както и за максимално сигурното товарене и разтоварване на стоките. С това осигурява на клентите си високо качество на логистични услуги, както и най-иновативните решения за опаковане.

Liquatrans е високо ценена благодарение на това, че разполага е най-добрия отдел за проучвания и развитие в областта на флекси танковете, като опаковки за транспорт на наливни товари и течности. Изобретение на компанията са:

Както се вижда, ориентацията на компанията към клиента е най -силният актив на компанията . В допълнение към масово производство на компанията работи в тясно сътрудничество със своите клиенти да се развиват специални проекти и продукти , пригодени за техните нужди.

Liquatrans притежава ISO 9001 и 22000 сертификати ISO.

Друга много силна страна на компанията е мрежата от агенти по цял свят. Агентите на Liquatrans са специално обучени за инсталиране и експлоатация на флекситанковете и присъстват при товаренето/разтоварването на стоките с цел оптимална експлоатация на съоръжението и опазване товара на клиента.

Услуги /

Превоз на насипни товари

В нашата практика често се налага в контейнери да се товарят/разтоварват насипни товари. Ние можем да ви предложим контейнеризацията на тези товари директно в контейнери, както и пълненето им в биг бегси преди контейнеризацията. Имаме разработена схема за товарене на концентрати, бентонит, зърнени храни и други насипни товари. Предимството на транспорта на насипни товари в контейнери проличава най-вече при необходимостта от експедиция на малки партиди на големи разстояния, които са трудни за чартиране, но така също и в сигурността при транспортиране. Освен това мобилността на контейнерите позволява товаренето им да става в склад на клиента, без да е необходимо товара да се транспортира предварително до пристанище.

Допълнителната изолация и опаковане, което се налага при товарене на някой специфични товари с цел запазване на товара и/или контейнера е нещо в което сме специалисти и за което можете за разчитате на нас.

Услуги /

Превоз на извънгабаритни товари

Флекси Транс ООД може да поеме всички необходими действия по организацията на превоза и манипулирането на свръхтежки и извънгабаритни товари.

Транспортирането на такива товари изисква изключителна подготовка и координация. Най-важното е да се намери оптималния маршрут. Много често се налага използването на мултимодален превоз (суша — море — суша).

Независимо от размера и теглото на Вашия товар, ние ще ви предложим най-доброто решение за всеки случай.

Услуги /

Спедиция

Фирмата предлага пристанищна спедиция на всички видове товари. Ние можем да организираме товаренето/разтоварването, съхранение и експедицията и подвоза на товари пристигащи/отплаващи с кораб. Като ваш спедитор можеме да стиковаме всички операции и дейности, така че да постигнем оптималния ефект при транспорта на вашата стока.

Специализирани сме в обработката на:

 • концентрати и руда
 • зърно
 • дърва
 • хартия и рулони
Услуги /

Митническо представителство

Флекси Транс ООД предлага всички услуги, свързани с представянето на клиентите пред митническите власти.

 • Оформяне на всякакви митнически документи за всички митнически режими
 • Изготвяне и заверка на сертификати за произход
 • Представяне пред митница
 • Обезпечение по режим „транзит“ — разполагаме със собствена банкова гаранция
 • Митническо складиране на стоки — разполагаме със собствена банкова гаранция
 • Складиране и обработка на стоки в СБЗ — Бургас /Флекси Транс е сертифициран оператор/

Необходими документи

Внос

 • Нотарилано заверено пълномощнопо по даден образец
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията или комплект от нотариално заверени копия на фирмените документи — първо и последно съдебно решение, актуално състояние /валидност 3 месеца/, данъчна регистрация и регистрация по Булстат
 • Всички необходими разрешителни за внос /в зависимост от стоката/
 • Копия от придружаващите търговски и транспортни документи
 • Всички допълнително изискани от митницата документи

Износ

 • Нотарилано заверено пълномощнопо по даден образец
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията или комплект от нотариално заверени копия на фирмените документи — първо и последно съдебно решение, актуално състояние (валидност 3 месеца), данъчна регистрация и регистрация по Булстат
 • Документи за произход на стоката / предхождащ документ
 • Удостоверение за възможна двойна употреба
 • Копия от придружаващите търговски и транспортни документи
 • Всички допълнително изискани от митницата документи
Услуги /

Застраховане

Основната цел на карго застраховката е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на превоз. Това прави застраховането на товара задължителен елемент от транспорта.

Покриват се товари по време на превоз с наземен, морски и въздушен транспорт. Покритието е съобразено с международните стандарти и се осигорява в съответствие с утвърдените на Лондонския пазар „Институтски карго клаузи“.

В зависимост от Вашите изисквания и спецификата на Вашата стока избираме с коя застрахователна компания да работим, така че за всеки отделен случай да Ви предложим:

 • Превенция на риска
 • Сигурност
 • Индивидуален подход

Общи условия

Флекси Транс ООД ще Ви консултира за всеки отделен случай на карго застраховка. Независимо от това предлагаме на Вашето внимание общите условия валидни при застраховането на товари независимо от вида на транспортното средство.

Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а за товарите превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици. Отговорността на застрахователя за всяка застрахована бройна или теглова единица започва от момента на натоварването и върху превозното средство, продължава по нормалния курс на транспорта и завършва в момента на разтоварването й от превозното средство в мястото, означено в застрахователната полица.

При сключване на застраховката Застрахованият е да съобщи на Застрахователя:

 • вид и тегло на товара, брой на колетите и маркировката, ако има такава
 • вид, име, марка, номер и отличителни знаци на превозното средство
 • начин на превозване на товара — в открити или закрити вагони, камиони, в хамбара или на палубата на плавателния съд
 • номер и дата на превозния документ
 • място на започване и завършване на превоза, на претоварването и/или трансбордирането
 • застрахованата сума
 • рисковете, срещу които желае товарът да бъде застрахован

Карго застраховки

В международната практика са приети три основни вида покрития:

Когато транспортът е комбиниран (например море и камион), може да се договори клауза „от склад до склад“. В този случай отговорността на застрахователя се простира върху всяка бройка или тегловна единица от момента на изнасяне от склада (или друго посочено в полицата място) до внасянето ѝ в склад или крайно място, посочено в полицата.

Могат да бъдат застраховани както отделни отсечки по видове транспорт, така и цялостния транспорт в зависимост от вида на търговската сделка.

За нас

Флекси Транс ООД е основана през 2000 г. с основна дейност морски, контейнерен и сухопътен транспорт и спедиция на всички видове контейнеризирани товари.

Транспортните нужди на нашите клиенти ни подтикнаха да разширим дейността на фирмата в друг аспект на морския бизнес:

 • пристанищна спедиция,
 • митническо агентиране,
 • транзитна митническа банкова гаранция,
 • склад под митнически контрол в пристанище Бургас,
 • застрахователно агентство,
 • превоз на течни товари в стандартни превозни средства,
 • транспорт на извънгабаритни товари.

Натрупания опит ни позволи да предложим на клиентите си разработване на цялостни логистични схеми за транспорт на техните стоки в зависимост от специфичните им изисквания.

Основна политика на фирмата е да осигури на клиентите си пълно покритие на всеки отделен компоненти на транспортната схема, както и на цялата транспортната сделка. Ние се грижим за стоката на клиента от склада на износителя до крайната точка на доставка. Разполагаме с висококвалифицирани служители, чиито богат опит ни позволява да предложим на нашите клиенти най-добрата логистична схема и превоз на техните товари, което включва:

 • избор и осигуряване на най-подходящите транспортни средсва в зависимост от спецификата на товара, дестинациите, и изискванията на клиента
 • организиране на претоварванията от една транспортно средство в друго, в случай, че се изисква от логистичната схема, поевтинява цената на транспорта или съкращава транзитното време
 • документално и митническо обезпечаване на всяка операция и на цялостната логистична схема
 • застраховане на стоката по време на транспорта и при извършване на всяка операция, според заданието на клиента

Нашата работа и професионализъм спестяват на клиентите ни време и пари. Благодарение на широкия спектър от услуги, които предлагаме успяваме да покрием цялата логистична схема, като по този начин запазваме търговската им тайна в рамките на една фирма.

Флекси Транс ООД разполага със застраховка отговорност на спедитора от първокласна застрахователна компания — сертификат A (PDF, 2 MB), сертификат B (PDF, 2 MB).

От 2005 г. Флекси Транс ООД е член на една от най-престижните професионални организации - „Българската Асоцияция на Корабните Брокери и Агенти”.

Наш основен принцип на работа е да информираме своевременно клиентите си за всичко, което възниква по време на транспорта, за да можем да предприемем най-адекватните действия в заисимост от предпочитанията на клиента и ситуацията.

Мярка за качеството на нашата работа е факта, че сме предпочитан и доверен дългогодишен партньор на много малки и големи фирми на българския пазар.

За нас /

Членство

Флекси Транс ООД е пълноправен член на Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) от август 2005 г.

БАКБА е основана във Варна на 6 януари 1997 г. като неправителствена и нетърговска организация от 32 фирми учредителки, развиващи дейностите корабен брокераж и агентиране във варненския черноморски регион. Понастоящем в БАКБА членуват 53 компании със седалища и офиси във всички по-големи градове на страната и дейност във всички български морски и речни пристанища.

БАКБА е пълноправен член за България на Организацията на националните асоциации на корабните брокери и агенти на страните от Европейския съюз (ECASBA) и на Световната федерация на националните асоциации на корабните брокери и агенти (FONASBA).

Най-общо целите на асоциацията са да изгражда и поддържа единни и модерни професионални стандарти и практики и да консолидира своите членове при защитата на техните интереси пред трети страни.

Контакти

 • Бургас

  Бургас 8000,
  ул. Индустриална № 39, етаж 4

  Телефон: 056 851 620

  office@flexytrans.bg